top of page

POLITYKA ZWROTÓW

Wydarzenia tronowe dotyczące zwrotu/zwrotów pieniędzy

 

Throne Events to firma zarejestrowana w Anglii i Walii, która w niniejszej polityce określana jest zbiorczo jako „Throne Events”, „my” lub „nas”.

 

Przegląd

Polityka zwrotu/zwrotu kosztów Throne Events to 7 dni anulowania sprzedaży biletów na wydarzenie od dnia zakupu. Klienci muszą wysyłać e-mailecontact@throneevents.comprzed lub 7 dnia.

 

Po 7 dniach wszystkie bilety będą bezzwrotne z jakiegokolwiek powodu, w tym choroby/choroby LUB urazu.

W przypadku dokonania zakupu w ciągu 30 dni od wydarzenia, bilety nie będą podlegały zwrotowi od daty zakupu.

 

Jeśli wydarzenie zostanie odwołane przez wydarzenia tronowe, wydarzenia tronowe będą starały się przełożyć wydarzenie na późniejszy termin, jeśli to możliwe. Jeśli odroczenie nie może nastąpić, wszyscy posiadacze biletów otrzymają pełny zwrot pieniędzy, a zwroty mogą potrwać do 30 dni.

 

Jeśli wydarzenie zostanie przełożone przez Throne Events, wszyscy posiadacze biletów będą mieli 7 dni na wybór wymiany biletów na przyszłą imprezę LUB złożenie wniosku o pełny zwrot pieniędzy przez e-mailContact@throneevents.com. Jeśli posiadacz biletu nie złoży wniosku o wymianę lub zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni, Throne Events przyjmie, że posiadacz biletu zgodził się zatrzymać bilet na przełożony termin.

 

Throne Events ltd zastrzega sobie prawo do anulowania biletu(ów) lub wydarzenia(ów) w dowolnym momencie. Posiadacze biletów zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i zaktualizowani za pośrednictwem mediów społecznościowych @throneeventsuk.

bottom of page