top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności wydarzeń tronowych

 

Throne Events to firma zarejestrowana w Anglii i Walii, która w niniejszej polityce określana jest zbiorczo jako „Throne Events”, „my” lub „nas”.

 

Przegląd

 

Utrzymanie bezpieczeństwa Twoich danych jest priorytetem podczas Throne Events i zobowiązujemy się do poszanowania Twoich praw do prywatności. Zobowiązujemy się postępować z Twoimi danymi przez cały czas uczciwie i legalnie. Celem Throne Events jest również przejrzyste informowanie o tym, jakie dane o Tobie zbieramy i jak je wykorzystujemy.

 

Niniejsza polityka, która ma zastosowanie niezależnie od tego, czy odwiedzasz nasze wydarzenia, czy korzystasz z Internetu, zawiera informacje na temat:

 

 • Jak wykorzystujemy Twoje dane;

 • Jakie dane osobowe zbieramy

 • W jaki sposób zapewniamy zachowanie Twojej prywatności; oraz

 • Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych.

 

Jak wykorzystujemy Twoje dane

 

Ogólny

Throne Events (i zaufani partnerzy działający w naszym imieniu) wykorzystuje Twoje dane osobowe:

- aby dostarczać Ci towary i usługi;

- aby udostępnić Ci dopasowaną stronę internetową;

- w celu zarządzania wszelkimi zarejestrowanymi kontami, które posiadasz u nas;

- w celu weryfikacji Twojej tożsamości;

- w celu zapobiegania przestępstwom i oszustwom, ich wykrywania oraz w celach pokrewnych;

- za Twoją zgodą kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną w sprawie ofert promocyjnych oraz produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;

- do celów badania rynku - aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby;

- aby umożliwić wydarzeniom tronowym zarządzanie interakcjami z obsługą klienta; oraz

- gdy mamy prawo lub obowiązek wykorzystania lub ujawnienia twoich informacji (na przykład w związku z dochodzeniem prowadzonym przez organ publiczny lub w sporze prawnym).


 

Komunikaty promocyjne

Throne Events wykorzystuje Twoje dane osobowe do celów marketingu elektronicznego (za Twoją zgodą) i może wysyłać Ci pocztę pocztową, aby poinformować Cię o najnowszych ofertach Throne Events.  

Throne Events ma na celu informowanie Cię o produktach i usługach, które są interesujące i istotne dla Ciebie jako osoby. 

Masz prawo zrezygnować z otrzymywania komunikatów promocyjnych w dowolnym momencie, poprzez:

1. zmiana preferencji marketingowych za pośrednictwem konta „Wydarzenia tronowe”;

2. korzystanie z prostego linku „anuluj subskrypcję” w wiadomościach e-mail i/lub

3. kontaktowanie się z Throne Events za pośrednictwem kanałów kontaktu określonych w niniejszej Polityce.

Udostępnianie danych stronom trzecim

 

Nasi usługodawcy i dostawcy

Aby udostępnić Ci niektóre usługi, może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych niektórym z naszych partnerów usługowych.  Obejmują one dostawców usług IT, dostawczych i marketingowych.

Throne Events zezwala swoim dostawcom usług na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy potwierdzimy, że stosują oni odpowiednią ochronę danych i środki kontroli bezpieczeństwa.

Inne strony trzecie

Oprócz naszych usługodawców firma Throne Events nie ujawni Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.  Nigdy nie będziemy sprzedawać ani wynajmować naszych danych klientów innym organizacjom w celach marketingowych.

Twoje dane możemy udostępniać:

- organy rządowe, organy regulacyjne, organy ścigania, sądy/trybunały i ubezpieczyciele, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani:

- aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych;

- do wykonywania naszych praw (na przykład w sprawach sądowych);

- w celu zapobiegania, wykrywania, ścigania przestępstw lub ścigania przestępców; oraz

- dla ochrony naszych pracowników i klientów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce. W przypadku różnych rodzajów danych obowiązują różne okresy przechowywania, jednak najdłuższy okres przechowywania danych osobowych wynosi zwykle 6 lat.

 

Jakie dane osobowe zbieramy

 

online

 

Gromadzimy wyłącznie Dane osobowe, które nam przekazujesz, w tym między innymi dane osobowe (tj. Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, tytuł, organizację i informacje dostarczone przez Ciebie dobrowolnie do Throne Events związane z zainstalowanym oprogramowaniem komputerowym lub sprzętem w Twojej witrynie, która ma zastosowanie do produktów Throne Events), na przykład, gdy pobierasz informacje lub dokumenty, żądasz od nas dalszych informacji lub uczestniczysz w promocji lub ankiecie itp. Możemy również zbierać zbiorcze informacje dotyczące użytkowników witryny.

Formularze danych osobowych dla odwiedzających dorosłych i dzieci

 

Wszystkie formularze danych osobowych należy przesyłać i przechowywać w siedzibie Throne Events:

Imprezy tronowe LTD

779 Rochdale Road

Todmorden.

OL14 6TG

W nagłych przypadkach wymagane będą formularze danych osobowych dla zaangażowanych osób. W przypadku wypełnienia formularza zgłoszenia wypadku i incydentu, formularz danych osobowych zostanie zeskanowany i zachowany. Te zachowane formularze danych osobowych wraz z formularzami zgłaszania wypadków i incydentów będą przechowywane w zamkniętej szafce do napełniania.

Imprezy tronowe mają możliwość zniszczenia tych form na żądanie.

 

 

Jak chronimy Twoje dane

 

Wszystkie informacje, które przekazujesz Throne Events, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej za pomocą linku „Wydarzenia tronowe”, wszystkie informacje, które przesyłasz do wydarzeń tronowych, są szyfrowane za pomocą TLS. Przesyłając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z naszą polityką ochrony danych. W przypadku, gdy Throne Events nadał ci (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia ci dostęp do „Throne Events”, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nowe hasła mogą być wydawane na życzenie.

Te informacje będą dostępne do przeglądania w trybie online za pośrednictwem „Wydarzeń tronowych”.

Co możesz zrobić, aby chronić swoje dane

 

Jeśli korzystasz z urządzenia komputerowego w miejscu publicznym, zalecamy, aby po zakończeniu sesji online zawsze się wylogowywać i zamykać przeglądarkę internetową.

Ponadto zalecamy podjęcie następujących środków bezpieczeństwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa online zarówno w odniesieniu do wydarzeń tronowych, jak i bardziej ogólnie: -

- zachowaj prywatność haseł do konta.  Pamiętaj, że każdy, kto zna Twoje hasło, może uzyskać dostęp do Twojego konta.

- podczas tworzenia hasła użyj co najmniej 8 znaków.   Najlepsza jest kombinacja liter i cyfr.  Nie używaj słów słownikowych, swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail ani innych danych osobowych, które można łatwo uzyskać.  Zalecamy również częstą zmianę hasła.

- unikaj używania tego samego hasła do wielu kont internetowych.

 

Twoje prawa

Prawa dostępu do danych osobowych

Wszystkie osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych. Osoby fizyczne mają prawo do:

 • wiedzieć, jakie informacje są przetwarzane, dlaczego są przetwarzane i komu mogą zostać ujawnione;

 • otrzymać kopię danych osobowych na ich temat

 • wiedzieć o źródłach informacji

Proces pozyskiwania danych osobowych

Poniższy proces będzie miał zastosowanie, gdy dana osoba chce uzyskać informacje przechowywane na jej temat przez Throne Events;

 • Aby uzyskać dostęp do przechowywanych na ich temat danych osobowych, osoby fizyczne muszą wysłać pisemny lub elektroniczny wniosek – znany jako wniosek o dostęp do tematu (SAR).

 • Osoby fizyczne powinny jasno określić, że jest to formalna prośba  

 • Imprezy tronowe mogą zażądać dowodu tożsamości. Może to być oficjalny dokument, taki jak prawo jazdy lub paszport.

 • Throne Events może zażądać dodatkowych informacji, aby zapewnić Ci prawidłowe informacje, których potrzebujesz.

 • Throne Events odpowie na SAR tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 30 dni po jego otrzymaniu. 30 dni nie rozpoczyna się do momentu otrzymania dodatkowych wymaganych informacji.

 • Żądane informacje zostaną dostarczone w trwałym formacie – na przykład wydruk komputerowy, list lub formularz.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Throne Events

Ogólny

Throne Events zbiera i wykorzystuje dane osobowe klientów, ponieważ jest to niezbędne do:

- realizacja naszych uzasadnionych interesów (jak określono poniżej);

- w celu wypełnienia naszych obowiązków i realizacji naszych praw wynikających z umowy sprzedaży usług klientowi; lub

- przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

 

Zasadniczo opieramy się wyłącznie na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania w odniesieniu do wysyłania komunikatów marketingu bezpośredniego do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty.

Klienci mają prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.  W przypadku, gdy zgoda jest jedyną podstawą prawną przetwarzania, zaprzestaniemy przetwarzania danych po wycofaniu zgody.


 

Nasze uzasadnione interesy

Normalną podstawą prawną przetwarzania danych klientów jest to, że jest to niezbędne dla uzasadnionych interesów Throne Events, w tym:-

- sprzedaż i świadczenie usług naszym klientom;

- ochrona klientów, pracowników i innych osób oraz zachowanie ich bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu;

- promowanie, marketing i reklama naszych produktów i usług;

- wysyłanie komunikatów promocyjnych odpowiednich i dostosowanych do indywidualnych klientów;

- zrozumienie zachowań, aktywności, preferencji i potrzeb naszych klientów;

- ulepszanie istniejących produktów i usług oraz opracowywanie nowych produktów i usług;

- przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych;

- zapobieganie, prowadzenie dochodzeń i wykrywanie przestępstw, oszustw lub zachowań antyspołecznych oraz ściganie przestępców, w tym współpraca z organami ścigania;

- obsługa kontaktów, zapytań, reklamacji lub sporów klientów;

- zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi przez klientów;

- ochrona Throne Events, jej pracowników i klientów, poprzez podjęcie odpowiednich kroków prawnych przeciwko osobom trzecim, które popełniły czyny przestępcze lub naruszają zobowiązania prawne wobec Throne Events;

- skutecznej obsługi wszelkich roszczeń prawnych lub działań egzekucyjnych podjętych wobec Throne Events; oraz

- wypełnianie naszych obowiązków wobec naszych klientów, współpracowników, udziałowców i innych interesariuszy.

 

 

Ciasteczka

 

Nasza strona internetowa używa trwałych plików cookie.

 

Informacje kontaktowe

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, w jaki sposób Throne Events wykorzystuje Twoje dane osobowe, na które nie ma tutaj odpowiedzi, lub chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:

- napisz do nas na adres: contact@thoneevents.com lub


 

- napisz do nas na adres: Throne Events LTD, 779 Rochdale Road, Todmorden. OL14 6TG

Masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji.  Dalsze informacje, w tym dane kontaktowe, są dostępne pod adresem https://ico.org.uk.

 

Aktualizacje

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 9 października 2022 r. Firma Throne Events zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej polityki w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania, publikując powiadomienie o zmianie na tej stronie. Dalsze korzystanie z witryny i usług po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianie będzie stanowić wiążącą akceptację tych zmian.

bottom of page