top of page

PRIVACYBELEID

Troonevenementen Privacybeleid

 

Throne Events is een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf dat in dit beleid gezamenlijk wordt aangeduid als "Throne Events", "wij" of "ons".

 

Overzicht

 

Het handhaven van de veiligheid van uw gegevens is een prioriteit bij Throne Events en we doen er alles aan om uw privacyrechten te respecteren. We beloven te allen tijde eerlijk en legaal met uw gegevens om te gaan. Throne Events streeft er ook naar transparant te zijn over welke gegevens we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

 

Dit beleid, dat van toepassing is of u onze evenementen bezoekt of online gaat, geeft u informatie over:

 

 • Hoe we uw gegevens gebruiken;

 • Welke persoonsgegevens we verzamelen

 • Hoe we ervoor zorgen dat uw privacy wordt gehandhaafd; en

 • Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Hoe we uw gegevens gebruiken

 

Algemeen

Thron Events (en vertrouwde partners die namens ons optreden) gebruikt uw persoonsgegevens:

- om goederen en diensten aan u te leveren;

- om u een op maat gemaakte website ter beschikking te stellen;

- om alle geregistreerde account(s) die u bij ons heeft te beheren;

- om uw identiteit te verifiëren;

- voor misdaad- en fraudepreventie, opsporing en aanverwante doeleinden;

- met uw toestemming, om elektronisch contact met u op te nemen over promotionele aanbiedingen en producten en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;

- voor marktonderzoeksdoeleinden - om uw behoeften beter te begrijpen;

- om Throne Events in staat te stellen interacties met de klantenservice met u te beheren; en

- waar we een wettelijk recht of plicht hebben om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken (bijvoorbeeld in verband met een onderzoek door een overheidsinstantie of in een juridisch geschil).


 

promotionele communicatie

Throne Events gebruikt uw persoonlijke gegevens voor elektronische marketingdoeleinden (met uw toestemming) en kan u post sturen om u op de hoogte te houden van de laatste aanbiedingen van Throne Events.  

Throne Events heeft tot doel u op de hoogte te houden van producten en diensten die voor u als individu interessant en relevant zijn. 

U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor het ontvangen van promotionele communicatie door:

1. wijzigen van marketingvoorkeuren via uw 'Throne Events'-account;

2. gebruik te maken van de eenvoudige link “uitschrijven” in e-mails en/of

3. contact opnemen met Throne Events via de contactkanalen die in dit Beleid zijn uiteengezet.

Gegevens delen met derden

 

Onze dienstverleners en leveranciers

Om bepaalde services aan u beschikbaar te stellen, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens delen met sommige van onze servicepartners.  Dit zijn onder meer IT-, bezorg- en marketingserviceproviders.

Throne Events staat haar serviceproviders alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer we hebben bevestigd dat zij passende gegevensbeschermings- en beveiligingscontroles toepassen.

Andere derden

Afgezien van onze serviceproviders, zal Throne Events uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, behalve zoals hieronder uiteengezet.  We zullen onze klantgegevens nooit verkopen of verhuren aan andere organisaties voor marketingdoeleinden.

We kunnen uw gegevens delen met:

- overheidsinstanties, regelgevers, wetshandhavingsinstanties, rechtbanken en verzekeraars waar wij hiertoe verplicht zijn: -

- om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

- om onze wettelijke rechten uit te oefenen (bijvoorbeeld in rechtszaken);

- voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken van misdrijven of vervolging van overtreders; en

- ter bescherming van onze medewerkers en klanten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid. Er gelden verschillende bewaartermijnen voor verschillende soorten gegevens, maar de langste die we normaal gesproken bewaren voor persoonlijke gegevens is 6 jaar.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 

Online

 

We verzamelen alleen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens (dwz uw naam, postadres, e-mailadres, titel, organisatie en informatie die u vrijwillig aan Throne Events hebt verstrekt met betrekking tot computersoftware of geïnstalleerde hardware op uw site die van toepassing is op producten van Throne Events), bijvoorbeeld wanneer u informatie of documenten downloadt, meer informatie bij ons aanvraagt of deelneemt aan een promotie of enquête, enz. We kunnen ook geaggregeerde informatie verzamelen over gebruikers van de site.

Persoonlijke informatieformulieren voor bezoekende volwassenen en kinderen

 

Alle formulieren met persoonlijke informatie moeten worden verzonden en opgeslagen op het hoofdkantoor van Throne Events:

Troon Evenementen LTD

Rochdale Road 779

Todmorden.

OL14 6TG

In geval van nood zijn de persoonsgegevensformulieren van de betrokken personen nodig. In gevallen waarin een meldingsformulier voor ongevallen en incidenten is ingevuld, wordt het formulier met persoonlijke informatie gescand en bewaard. Deze bewaarde formulieren met persoonlijke informatie worden samen met de formulieren voor het melden van ongevallen en incidenten bewaard in een afgesloten vulkast.

Thron Events heeft de mogelijkheid om deze formulieren op verzoek ook te vernietigen.

 

 

Hoe we uw gegevens beschermen

 

Alle informatie die u aan Throne Events verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Zodra u bent ingelogd op onze website via de link 'Throne Events', wordt alle informatie die u indient bij Throne Events versleuteld met TLS. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze opslag. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid worden behandeld. Waar Throne Events u een wachtwoord heeft gegeven (of waar u heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot 'Throne Events', bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Op verzoek kunnen nieuwe wachtwoorden worden verstrekt.

Deze informatie is voor u beschikbaar om online te bekijken via uw 'Throne Events'.

Wat u kunt doen om uw gegevens te beschermen

 

Als u een computerapparaat op een openbare locatie gebruikt, raden we u aan altijd uit te loggen en de websitebrowser te sluiten wanneer u een online sessie voltooit.

Daarnaast raden we u aan de volgende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw online veiligheid te vergroten, zowel met betrekking tot Throne Events als meer in het algemeen: -

- houd uw accountwachtwoorden privé.  Onthoud dat iedereen die uw wachtwoord kent, toegang heeft tot uw account.

- gebruik bij het aanmaken van een wachtwoord minimaal 8 tekens.  Een combinatie van letters en cijfers is het beste.  Gebruik geen woordenboekwoorden, uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens die gemakkelijk kunnen worden verkregen.  We raden u ook aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

- vermijd het gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere online accounts.

 

Jou rechten

Toegangsrechten voor persoonlijke informatie

Alle personen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens. Particulieren hebben het recht om:

 • weten welke informatie wordt verwerkt, waarom deze wordt verwerkt en aan wie deze kan worden bekendgemaakt

 • een kopie van de persoonlijke informatie over hen ontvangen

 • weten over de bronnen van de informatie

Proces voor het verkrijgen van persoonlijke informatie

Het volgende proces is van toepassing wanneer een persoon informatie wil verkrijgen die over hem wordt bewaard door Throne Events;

 • Om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die over hen wordt bewaard, moeten individuen een schriftelijk of elektronisch verzoek indienen, ook wel bekend als een subject access request (SAR).

 • Individuen moeten duidelijk maken dat het een formeel verzoek is  

 • Thron Events kan om een identiteitsbewijs vragen. Dit kan een officieel document zijn, zoals een rijbewijs of paspoort.

 • Throne Events kan aanvullende informatie opvragen om u van de juiste informatie te voorzien.

 • Throne Events reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst op een SAR. De 30 dagen gaan pas in als er aanvullende informatie is ontvangen.

 • De gevraagde informatie wordt in een permanent formaat verstrekt, bijvoorbeeld een computeruitdraai, brief of formulier.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens door Throne Events

Algemeen

Throne Events verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van klanten omdat dit nodig is voor:

- het nastreven van onze legitieme belangen (zoals hieronder uiteengezet);

- de doeleinden van het nakomen van onze plichten en het uitoefenen van onze rechten op grond van een contract voor de verkoop van diensten aan een klant; of

- het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Over het algemeen vertrouwen we alleen op toestemming als rechtsgrond voor verwerking met betrekking tot het verzenden van directmarketingcommunicatie naar klanten via e-mail of post.

Klanten hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken.  Waar toestemming de enige wettelijke basis voor verwerking is, zullen we stoppen met het verwerken van gegevens nadat de toestemming is ingetrokken.


 

Onze legitieme belangen

De normale wettelijke basis voor het verwerken van klantgegevens is dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Throne Events, waaronder: -

- het verkopen en leveren van diensten aan onze klanten;

- het beschermen van klanten, medewerkers en andere personen en het handhaven van hun veiligheid, gezondheid en welzijn;

- het promoten, vermarkten en adverteren van onze producten en diensten;

- het verzenden van promotionele communicatie die relevant is en is afgestemd op individuele klanten;

- inzicht in het gedrag, de activiteiten, voorkeuren en behoeften van onze klanten;

- het verbeteren van bestaande producten en diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;

- voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;

- het voorkomen, onderzoeken en opsporen van misdaad, fraude of asociaal gedrag en het vervolgen van overtreders, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties;

- het afhandelen van klantcontacten, vragen, klachten of geschillen;

- beheren van verzekeringsclaims van klanten;

- het beschermen van Throne Events, haar medewerkers en klanten, door passende juridische stappen te ondernemen tegen derden die strafbare feiten hebben gepleegd of in strijd zijn met wettelijke verplichtingen jegens Throne Events;

- het effectief afhandelen van juridische claims of regelgevende handhavingsmaatregelen tegen Thron Events; en

- het vervullen van onze taken jegens onze klanten, collega's, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

 

 

Koekjes

 

Onze website maakt wel gebruik van permanente cookies.

 

Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over hoe Throne Events uw persoonlijke gegevens gebruikt die hier niet worden beantwoord, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:

- e-mail ons op: contact@thoneevents.com of


 

- schrijf ons op: Throne Events LTD, 779 Rochdale Road, Todmorden. OL14 6TG

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office.  Verdere informatie, inclusief contactgegevens, is beschikbaar op https://ico.org.uk.

 

Updates

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 09 oktober 2022. Throne Events behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit beleid op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen door een wijzigingsbericht op deze pagina te plaatsen. Als u de site en services blijft gebruiken na het plaatsen van een wijzigingsbericht, betekent dit een bindende aanvaarding van die wijzigingen.

bottom of page